شهر خود را انتخاب کنید:   


X
  نام پیشنهاد قیمت خریدها خرید
کالای نوع 1 12,000 تومان
3,600 تومان
2 خرید
100 عدد باقی مانده
خرید
کالای نوع 2 5,000 تومان
2,000 تومان
3 خرید
200 عدد باقی مانده
خرید
قیمت اصلی 1000 تومان

10%

تخفیف
میزان تخفیف 100 تومان
پرداخت شما از 2000 تومان

فقط زمان زیر را فرصت دارید!!

--

--

--

--

روز

ساعت

دقیقه

ثانیه

0 عدد خريداري شده

1 براي اجراي قرار داد بيشتر مورد نياز است

پیشنها تست زیر مجموعه

پیشنها تست زیر مجموعه

ویژگی ها

پیشنها تست زیر مجموعه

شرایط استفاده

پیشنها تست زیر مجموعه پیشنها تست زیر مجموعه پیشنها تست زیر مجموعه

موقعیت


توضیحات

 

پیشنها تست زیر مجموعه پیشنها تست زیر مجموعه پیشنها تست زیر مجموعه

 

 

 

ارائه دهنده

گردشگریو هتل
آدرس:

خراسان - رضوی -مشهد هتل ثامن


شماره تماس: 324